Skip to content

Administratiekantoor Zaina Jarif Administratiekantoor Zaina Jarif, gevestigd aan Meijersloot 76 1831ED Koedijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.administratiezj.nl
Meijersloot 76
1831ED Koedijk
06 – 107 12 266

Zaina Jarif is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Zaina Jarif. Zij is te bereiken via e-mail.

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Administratiekantoor Zaina Jarif verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op haar website

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zijn verwerkt

Administratiekantoor Zaina Jarif verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Administratiekantoor Zaina Jarif verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van haar diensten;

– Om diensten bij u af te leveren;

– Administratiekantoor Zaina Jarif verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratiekantoor Zaina Jarif neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administratiekantoor Zaina Jarif) tussen zit.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart

Administratiekantoor Zaina Jarif bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zijn hanteert de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorie) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens: 7 jaar volgens de eis van de Belastingdienst voor alle
persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor Zaina Jarif verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Administratiekantoor Zaina Jarif blijft verantwoordelijk voor alle verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Administratiekantoor Zaina Jarif gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor Zaina Jarif en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zij reageert binnen vier weken op uw verzoek.

Administratiekantoor Zaina Jarif wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe Administratiekantoor Zaina Jarif persoonsgegevens beveiligt

Administratiekantoor Zaina Jarif neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail.